Изграждане на Връзки

Link Building

Изграждането на връзки, което също се нарича Link Building е най-популярният метод за off-page оптимизация за търсачки. Обратните връзки от други сайтове към вашият сайт, говорят за неговата важност и значимост. Следователно, колкото повече качествени такива връзки има към вас, толкова по-добре ще бъде и мнението на търсачките за сайта и те ще го класират по-нависоко. Ако например, някой се интересува от това “Какво е линк билдинг” и намери тази страница за полезна, би могъл да я сподели като отговор във форум или дори личният си блог с обратна връзка. По този начин, обхождайки интернет пространството за референции към нея, търсачката определя важността и. Ако един материал е качествен, то най-вероятно повечето хора ще изберат да посочат него . С течение на времето уебмастарите започват да злоупотребяват с тази система, използвайки най-различни видове практики, чрез които да подобрят класирането си в резултатите от търсене:

Линкове в коментари – Един от най-популярните начини е да се напише коментар, в който вместо да използват истинското си име или тема на съобщението, по изкуствен път се тъпчат ключови фрази или думи, придружени с линк към сайта, чийто рейтинг искат да подобрят.

Блог Директории – Съвкупност от кратки текстове върху страници съдържащи единствено връзки към други източници под формата на статии или съобщения.

Подписи във форуми – В някои форуми, след оставянето на отговор към определена тема, заедно с отговора остава и послепис, който действа като подпис. В тези постове често, ако има възможност за HTML, хората оставят връзки към собствените си блогове или сайтове.

Директории за статии – Директориите за статии на пръв поглед симулират интернет медийна и/или информационна дейност, но в действителност след хубаво заглеждане в съдържанието, се вижда, че тематичността на статиите всъщност е доста различна и е с цел придобиване на обратна връзка.

Платени директории– Websites like hub pages and info barrel allowed you to publish content and in return you could add a couple of links pointing to your websites.

Link exchange schemes – Instead of trying to publish content you could get in touch with other webmasters and exchange links. In other words, I could link your website from mine and you could do the same. In some cases you could even do more complicated exchanges by doing a 3-way link, in other words, I link to your website from my website but you link to my website from a different website.

Notice that I used the past tense to describe all the above methods because not only they do not work today, you should not even try them because you are more likely to get a penalty rather than an increase in rankings (especially when it comes to Google).

Линк билдинг по трудния начин

Link building was an easy way to manipulate the search engine algorithms and many spammers tried to take advantage of this by building link networks which gradually lead to the creation of what is generally known as black hat SEO.

Google has become very intelligent in recognising black hat techniques and with the introduction of Panda and Penguin, they have managed to solve the problem and protect their search engine from spammers. Of course, there are still exceptions but they are doing advances in every new release of their ranking algorithm and very soon none of these tricks will work.

To “follow” or “no follow”

In addition to the above and in order to give webmasters a way to link to a website without passing any ‘link juice’ (for example in the case of ads), search engines introduced what is known as the “no follow” link. This is a special tag you can add to a link (for example: “<a href=http://www.somesite.com rel=”no follow”>Some Site</a>) that tells search engines not to count the particular link as a ‘vote’ to the referenced website.

This was done so that you can link other websites from yours without taking the risk of being caught for selling or exchanging links.

As a rule of thumb, you should add the no follow tag on all your external links (within your pages) that go to websites you cannot trust 100%, to ALL your comment links, to ALL your blogroll links and to ALL banner ad links.

Кой линк е добър за сайта ми?

So, if the above links are not useful, what is a good link?

First, you should understand that link building it’s not only a matter of quantity but it is a matter of quality as well. In other words, it no longer matters how many links are pointing to your website but it is more important from where these links are coming. For example, a link from a normal blog does not have the same weight as a link from New York Times or a link from Matt Cutts blog (head of Google Quality team) is not the same as a link from my blog.

The obvious question is how to you get these links?

If you ask Google they will tell you that any links pointing to your website have to be natural links. Natural links are exactly what their name implies. A website owner or blogger likes another website or blog and naturally adds a link to his/her blog.

Does this happen in reality or is it another myth?

It certainly does but you have to try really hard to get to this point. Take for example this blog, there are many incoming links because other webmasters find the content interesting and I also link to other sites in my articles because I find their content interesting and want to inform my readers about it. This is natural link building where a link has more value from the readers’ point of you rather than the search engine point of view. The best way to attract links is to publish content (text, images, videos, infographics etc) that other people would like to link.

If natural links are what I have just described above, in which category do all other links belong?

They belong in the category of artificial links and by adopting such techniques you increase the risk for getting a manual or algorithmic penalty by Google.

Is guest blogging a valid way to build links?

Guest posting can be a valid way to get links back to your website provided that you don’t do it just for links and that you don’t overdo it. You can read these 2 articles to get a complete picture as to when to accept guest posts on your blog and when to guest post on other blogs.