SEO речник

Идеята за SEO речник

Подобно на Wikipedia, създадохме за вас удобен Речник на SEO термините, представляващ малка информативна wiki-страница, която да ви помогне да разберете терминологията зад абревиатурата SEO и всичко свързано с нея. Полезна информация както за всеки навлизащ в областта и следящ статиите ни, така и за всеки професионален SEO оптимизатор. Вижте речника на SEO термините и преценете за себе, до колко сте успели да разберете и усвоите материята на SEO оптимизацията. Освен това, всички знаем, че дори най-добрите понякога е добре да се подсещат и да опресняват знанията си. В Речника за оптимизация ще намерите литература свързана с всеки термин от написаниете от нас SEO статии. Опознайте света на оптимизацията и научете безплатно нови неща само с нашият SEO Блог и речника на термини. С възможност за добавяне на информация под формата на предложения от посетители и редовно обновяване на страницата с цел актуалност и точност.

Какво ще откриете тук?

Тук ще откриете богат набор от SEO термини , като ще се постарая страницата – SEO речник , да е максимално изчерпателна и информативна за всеки посетител и да създаде една ясна представа за термините, най-вече тези използвани от SEO оптимизаторите за оптимизация на съдържанието, но ако е необходимо и други термини, всички обяснени на български език.

SEO речник на термините Wiki - разделител

Начало на SEO речника с Термини от Англ.ез:

A | B | C | D | S | E | O |F | G| H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

#A

Anchor Text – Анкър или от англ. ез. Anchor е …

Alt Tag –  Представлява част от HTML кода на страницата, в който можем да добавим допълнителни пояснения към изображениеята. Алт таг или от англ. ез alt tag е термин често използван в текстовете за SEO оптимизация за търсачки. Поясненията се виждат, едва когато задържите мишката си на определен медия файл от тип jpg, png, gif, svg или друг съдържащ графични информация, която браузърът ви може да прочете. ALT таговете не се визуализират, до задържане на курсора върху изображението, но са основна и много важна част от оптимизацията на сайт, която оказва голямо влияние в SERPs. Много препоръчително е да използвате alt-тагове с ключовите думи, по които оптимизирате On page.

Audit – Терминът “аудит” от англ. ез. , всъщност означава “анализ” на български. Най-често в SEO оптимизацията анализите се използват, за да се придобие добре представа от плюсовете и недостатъците на определен сайт, като така се установят пропуски, които да се попълнят от SEO оптимизаторите и така сайта, който оптимизираме да подобри авторитета и класирането си. SEO Аудита е задълбочен анализ въз основа на ключови думи на страниците, вътрешна и външна атхитектура на връзките на сайта, определяне на аудиторията и нейните интереси, сравняване на сайта с конкурентни нисши и изготвяне на оценка и план на действие за оптимизация.

#B

Black Hat SEO – Терминът “black hat” се свързва с лоша практика да се постигне конкретна цел. Black Hat SEO практиките са методи или начини, които дават кратковременен резултат, но поради агресивният си характер на натрапване на информация и spam, бързо сайтовете, които ги използват биват наказани от сериозните търсачки. До нечистите методи предпочитат да прибягват повечето неопитни търговци или нетърпеливи клиенти. За щастие всички методи, които ние от Вземи Сайт използваме са напълно White Hat. SEO оптимизацията има своите тъмни и светли страни, ако предпочитате мигновенен резулт, неопитни сте и сте нетърпеливи, може би бихте се подвели да опрете до black hat SEO методи. Всеки уважаващ себе си SEO оптимизатор, ще ви посъветва да не го правите, поради риска от големи щети и поражения, които можете да причините на сайта си с перманентно наказание.

#C

Content – Кънтент, както също може да го срещнете в много SEO текстове е съдържанието, което четете на уеб сайтовете и уеб страниците. Дори в момента съдържанието, което четете в момента и обяснява думата content е “кънтент” с превод от англ. ез. Съдържанието и полезността на информацията, която носи са ключов фактор за SEO оптимизацията. Не случайно, това е най-важното върху, което е важно да наблегнете на сайта си.

Copywriting – SEO Копирайтингът е услуга, която облекчава клиента и е свързана с написването и изработката на текстове и информативно съдържание (content) за уеб. Това е начин сайта, който оптимизираме да подобри позициите си в търсачките (SERPs) , като бъде оценен по-високо, заради полезността на изготвеният материал за него. Вижте повече за SEO копирайтингът тук.

#D

#E

#F

Front End – Фронт-ендът е тази част от уеб сайта, видима за очите на посетителя. Изглед на сайта, от който вашите клиенти/потребители управляват сайта. Това включва всеки елемент, с който потребителите взаимодействат пряко по време на престоят си на вашата страница – полета за вход, съдържанието на страниците ви (страница за контакт, началната страница, страницата “за нас”, извършването на покупка от магазина и самият уеб магазин).

#G

Google

Google PR – Google Page Rank

#H

HTML

HTML5 – Език използван в браузърите

#I

#J

#K

Key Words

Key Phrases

#L

Link Building

#M

#N

#O

On Page SEO

Off Page SEO

#P

Page Rank

PHP – представлява скриптов изпълним от страна на сървъра език , който се характеризира с отворен код и е проектиран за широко използване в уеб средите. Съкращението PHP е рекурсивен акроним и идва от PHP: Hypertext Preprocessor. Използва се за програмиране на сайтове и модули към тях, които да улеснят достъпът на потребителите и е широко разпространен в употребата за създаване на сървърни приложения и динамични сайтове и уеб съдържание.

#Q

#R

#S

SEO Анализ

SEOSearch Engine Optimisation (Оптимизация за търсещи машини) или още често срещано като “Оптимизация за търсачки”. Терминът SEO включва в себе си информация за методите на оптимизация на съдържание (content) в интернет, чрез подобряване видимостта на сайта за търсачките, използвайки само органичен трафик. SEO терминът е обширно понятие и обхваща и съдържа в себе си всичко от оптимизация на кода във front end-a (Познато още като On Page оптимизация) , до линк-билдинг стратегии, Off-Page оптимизация, Подобряване на социалната активност и още много други. В основата си SEO бива 2 вида – White Hat и Black Hat.

SEF – Често се използва просто за “Search Engine Friendly” от англ. ез. или добронамерен, приятелски настроен. Използва се както за уеб сайт, така и за части от него, Примери – статии, елементи, модули, които са SEF. С най-прости думи оптимизирани за търсачките.

SEM – или “Search Engine Marketing” е общо понятие, обединяващо в себе си смисъла за достигане на сайта до предни позиции в SERPs, използвайки като методи не само SEO оптимизация, онлайн реклама а и други. Всичко, което би повишило трафика към сайта и уникалните му посещения. Т.е. трафикът бива както органичен, така и платен (закупен като реклама).

SEO оптимизатор – Човекът, на който е възложена задачата за SEO оптимизация на вашата страница. Различните SEO оптимизатори имат различен подход и виждания за начините, по които се прави оптимизацията на страници и оптимизацията на сайтове. Всеки SEO оптимизатор, използва своите методи в определен ред и обръща на всички фактори различно внимание. Добрият SEO оптимизатор, взима в предвид всички фактори и набляга равномерно на цялостната оптимизация, а някои от тях включват On Page оптимизация, Off Page оптимизация, Вътрешен и външен линк билдинг,

SEO оптимизация – SEO оптимизация е неправилен начин на изписване на терминът SEO, значещ от англ. “Oптимизация за търсещи машини” , защото след превода от английски на български хората добавят още едно “оптимизация” в края. Така се получава неправилното “Оптимизация за търсачки оптимизация“. Причината, обаче да се използва така и дори самите ние да го използваме е, че клиентите които търсят услугата, вече погрешно са разбрали, че тя е изписана правилно. Има и друг вариант на обяснение и той е, че се използва произхода “SEO” и след това се добавя “оптимизация” , като определение към вида на оптимизацията. Във всеку случай това е грешно, но неизбежно използвано от всички, включително и нас, за да може съдържанието ни да достигне до търсенията от хората и ключовите ни думи да са конкурентно откриваеми.

SERPs – Накратко терминът SERP отг анл. ез. означава “Search Engine Result Page” или страница с резултатите от търсения. Такива страници имат търсачките като Google например. Получените резултати от търсенията се определят от ключовите думи и ключовите изрази  (наричани още ключови фрази), зададени от потребител на търсачката при търсене. Вижте повече за SERPs – резултати от търсене в SEO Wiki.

#T

TAG

TOSTherms of Use или Права на ползване са правиалта и условията, с които потребителите се съгласяват, преди да продължат с използването на дадена услуга в интернет. Повечето сайтове имат права на ползване на услугите си, в които гарантират за себе си и съдържанието си или съдържанието публикувано от техните ползватели.

#U

Unique Visits/Visitors – По-често срещано в обяснителните текстовеза SEO оптимизация като “уникални посетители” или “уникални посещения“. Уникалните посещения на вашият сайт обуславят колко нови заявки към него е имало всеки ден. Т.е. колко уникални ip адреса са достъпили сайта. Пример: Ако да кажем аз и съпругата ми влизаме от един и същи компютър това се брои за 1 (едно) уникално посещение, защото нашият ip адрес е еднакъв. Броят на уникалните посетители, може да проследите в интернет броячи като Tyxo или директно от Google Анализ.

#V

#W

White Hat SEO – Терминът White Hat се появява още 90-те години и влага в себе си смисълът на “чиста оптимизация”. Не се използва единствено и само, за да означи SEO – оптимизацията, но в нашият случай го използваме именно за това. Уайт Хет братството, са хората оптимизатори с идеи за дългосрочна и сигурна инвестиция на време в оптимизация. Тези методи са гарантирани, защото следват и се съобразяват с правилата (TOS) на търсачките, като Google, което от своя страна гарантира на определен сайт, че той няма да бъде наказан или да му бъде изградено лошо име, а дори обратното, ще бъде поущрен за усилията си. Труда и времето инвестирани в White Hat SEO са големи и се налага да сме търпеливи, когато играем по правилата. Тук може, да прочетете повече за White Hat SEO и причините, поради които съветваме да се използва.

#X

#Y

#Z

SEO речник на термини Wiki - разделител

 

SEO речник на Термини от Български език:

А | Б | В | С | Е | О | Г | Д | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | П | Р | T | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Щ | Ъ | ъ | Ю | Я

Алт таг – Референцията е към alt tag oт англ. език в първият речник на термините.

Анчор / Анкър – е …

Браузър – От англ. Browser – Означава програмата, която се използва от крайният потребител, за осъществяване на достъп до интернет пространстовото, търсачките и интернет страниците в световната мрежа.

Изграждане на връзки

Изработка на сайт

Ключови думи – От английски seo keywords са ключови думи, по които посетителите ще ви откриват в търсачките . Виж keywords за допълнителна информация.

Копирайтинг – С най-прости думи, копирайтинг е услуга, която предлага изготвянето на информативно съдържание с полезна информация и подобряващо представянето на сайта ви за търсачките. Виж Copywriting от англ. ез.

Код – Референцията е към програмируем код. Най-често, когато говорим за уеб сайт, се имат предвид PHP/HTML5/JS. Кодът е програмируем код, невидим за читателят/посетителят на страницата. Код, който brwoser-ът обработва и представя като завършена уеб страница с изображения, текст и заредени стилове. Ако кодът, не е оптимизиран, често това води до дълго време на зареждане, грешки в откриването от търсачките и други проблеми. Оптимизацията и минификацията на кода е задължителна стъпка в SEO оптимизацията на сайт.

Линк билдинг – написано от англ. език с българскиа интерпретация е фактор влияещ на репутацията на сайта и основен фактор при оптимизирането на страници с връзки и тяхната архитектура.Виж изграждане на връзки за повече информация.

Оптимизация – Оптимизацията като термин в интернет се използва за “подобряване”.  SEO оптимизация, като се има предвид – подобряване видимостта на съдържанието за търсачките. Oптимизацията бива и други видове: Оптимизация на код, оптимизация на бързина на работа, оптимизация на логиката в построяването на връзки и др. Най-често ще срещате терминът, използван за оптимизация на съдържанието и оптимизация на уеб сайт, което включва всичко от терминът и съкращението SEO.

Оптимизатори – Оптимизатори, в нашите текстове най-често е референция към SEO оптимизатори. Терминът SEO оптимизатори, разбира се е пряко свързан с оптимизацията на страници от оптимизаторите за търсачки. Виж терминът SEO оптимизатор.

Органичен трафик – Органичен трафик или OST – “Organic Search Traffic” са идентични термини. OST идва от англ.ез. , докато терминът органичен трафик е българската му алтернатива за натурален трафик или посещенията на сайта ви, не от платена реклама, а идващи само от SEO оптимизираното полезно съдържание и търсенията в интернет търсачки, като Google. Виж OTS – за повече информация.

Органично търсене – Търсенето, няма как да бъде органично, но често срещаме от колегите си допуснати точно такива грешки. На български език няма нещо като органично търсене. Цялото търсене в интернет от ползвателите му е “органично”. Референцията е често отправяна към терминът за органичен трафик и органичните резултати от търсенето. Смятаме за нужно да обясним това, поради честите въпроси “Какво е Органично търсене?”.

Онлайн плащане – Терминът “онлайн плащане” се използва, за да означи плащането по интернет. Това е плащане извършено не кеш (на ръка), а използвайки пост-терминал онлайн. Методът представлява удобство, защото облекчава клиентите с физическа разходка до същерствуващо място, от което да закупят продукта си и им предлага други алтернативни начини на плащане. Вж. “пост терминал”

Потребител – В смисълът на “интернет потребител” представлява човек, който използва дадени услуги или стоки за собствените си нужди. Потребител е термин, означаващ клиент на сайта, който може да избира между предлаганите от вас стоки и услуги. Определя се като физическо лице, което използва услуги извън неговата сфера на дейност чрез условен договор от снабдител. Думата интернет потребител, лесно може да заменим с ползвател, като значението е същото.

Пост Терминал – Пост терминалът е мястото, което вашият клиент посещава, след добавяне на продукт в списъка си. От пост терминалът, може да заплати желаната от вас сума, използвайки алтернативни методи на плащане, като – PayPal, Visa, Master Card, Skrill, Google Wallet, Наложен платец или някои от по-известните други методи на плащане.

#T

Таг

Уникални посетители

Уникални посещения

Уеб Магазин – Референцията е от англ. ез. (Web Shop, Online Shop, E-Shop) Терминът означава в буквален превод- електронен магазин. Електронните магазини са уеб сайтове, които използват съдържанието и страниците си, за да публикуват обяви, най-често свързани с техни предлагани стоки или услуги и пост терминал за извършване на онлайн плащане от клиента.

 

SEO Речникът е изцяло ръчно написан и формулиран от Борислав Йорданов.
Копирането му или части от него без разрешението ми е непозволено.
В противен случай ще бъде докладвано на Google и плагиатите ще си платят.